Convocatòria de producció

”la Caixa” té una llarga trajectòria de compromís i de suport a la cultura en general i a les arts visuals en particular. En són una bona prova els nombrosos programes culturals que, en les últimes dècades, han propiciat bons contextos de visibilitat i de professionalització per a artistes, comissaris i altres perfils vinculats a l’àmbit de les arts.

 

Per a aquest 2018, ”la Caixa” incorpora una nova convocatòria dedicada a les arts visuals que se suma a la convocatòria ja estable i regular de comissariat, un certamen biennal dirigit a joves comissaris i comissàries. La nova convocatòria de suport a la producció artística es dirigeix a tots aquells artistes interessats a produir una obra que ja disposin d’un context específic de presentació; és a dir, que aquesta futura obra ja hagi de formar part d’una exposició o de qualsevol altre projecte de visibilitat prèviament establert. Així, l’ajuda proposada per ”la Caixa” se centra exclusivament en els recursos i el seguiment de producció de l’obra, no pas en la seva exhibició posterior.

 

Sense un límit d’edat, encara que amb un interès especial en l’art emergent (menors de 30 anys), la convocatòria proposa facilitar els recursos necessaris per produir una obra que necessiti aquest incentiu econòmic i professional per a la seva realització. El programa es dirigeix a artistes de nacionalitat o residència espanyola o portuguesa i busca convertir-se en una referència clau en l’àmbit artístic peninsular. No obstant això, l’exposició final de l’obra es podrà dur a terme en qualsevol context artístic d’àmbit nacional o internacional, sempre explicitant els detalls de la seva producció en el moment de presentar-la.

Convocatòria de producció

La convocatòria de producció es converteix d’aquesta manera en un recurs estable de suport a la creació artística contemporània, que estableix a més noves connexions i nous sistemes de col·laboració entre els comissaris de la península i agents i espais dedicats a les arts visuals arreu del món.

 

La proposta haurà de contenir una descripció breu del projecte, un document que acrediti el lloc, el mitjà, etc., en el qual es presentarà l’obra produïda i una valoració econòmica que inclogui els honoraris artístics i els recursos de producció necessaris per a l’obra.

 

Els/les artistes interessats/interessades podran presentar les seves propostes entre el 28 de maig i el 25 de setembre del 2018. Aquí es poden descarregar les bases.

 

Els projectes seleccionats seran comunicats públicament durant el mes de desembre de 2018. Una vegada produïda l’obra i exposada en el seu context específic, el comitè assessor de la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani valorarà la seva adquisició per incorporar-la a la seva col·lecció.

 

Molts ànims a tots i totes!

 

Bases de la convocatòria