La política de préstecs d'obres de la Col·lecció respon a la voluntat de col·laborar amb museus i institucions d'art en projectes expositius. Amb els préstecs d'obres es contribueix a fer que l'art arribi a un nombre més gran de persones i es fomenta el coneixement de la cultura i la creació contemporània, objectius de l'Obra Social "la Caixa".
Peticions

Les sol·licituds de préstec d'obres les han de fer les institucions organitzadores dels projectes d'acord amb el protocol següent:

 

- Cal adreçar-les formalment per escrit a la direcció de la Col·lecció, adjuntant la tesi de l'exposició i justificant la petició de l'obra.*

 

- Cal enviar-les amb l'antelació següent: 4 mesos per a les peticions d'institucions nacionals i 6 mesos per a les internacionals.

 

Cap exposició no pot estar composta exclusivament per obres de la Col·lecció tret que el comissariat hagi estat acordat amb "la Caixa". El nombre d'obres sol·licitades per a una exposició no pot superar el 25 % del nombre total d'obres de l'exposició.

 

Els préstecs estan subjectes a un fee.

Aprovació

Les sol·licituds de préstec s'avaluen d'acord amb les condicions següents:

 

- Disponibilitat de l'obra

- Condicions de conservació i possibilitats de trasllat de l'obra

- Importància del projecte i contribució de l'obra al contingut de l'exposició

- Condicions de seguretat de l'espai expositiu del prestatari

- Capacitat del prestatari per instal·lar l'obra adequadament

- Disponibilitat del personal de conservació de l'Obra Social "la Caixa" per supervisar el trasllat i la instal·lació de l'obra

 

 

Les peticions s'han d'adreçar a Nimfa Bisbe, Cap de les Col·leccions "la Caixa" : Fundació Bancària "la Caixa", Av. Diagonal, 621, T. 2, pl. 2. 08028 - Barcelona.  

 

Per a més informació:

registro.colecciones@fundaciolacaixa.org