Tornar
Donació d’obres de quatre artistes a tres museus, Galeria ProjecteSD Silvia Dauder, Premi Art i Mecenatge 2013, categoria Galerista.

Amb l’aportació econòmica de 40.000 € que inclou el guardó impulsat per la Fundació Bancària ”la Caixa”, Silvia Dauder ha decidit dur a terme una acció que incideix en el problema actual de finançament que pateixen les institucions culturals públiques del nostre país, i que repercuteix en el suport a la creació artística contemporània.

Silvia Dauder ha ofert al Museu Guggenheim de Nova York, al Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia de Madrid i al Museu d’Art Contemporani de Barcelona la possibilitat d’incorporar a les seves col·leccions, per la via de la donació, obres d’artistes del programa de la seva galeria. Els artistes que han triat els museus són Raimond Chaves, Gilda Mantilla, Patricia Dauder i Koenraad Dedobbeleer.

ImagenLateral

Donació d’obres de quatre artistes a tres museus

Context
Les institucions culturals, els museus, a Europa i al nostre país, han estat finançats tradicionalment amb diners públics. En una època de crisi sistèmica, la cultura i l’art no en són aliens. Les aportacions de diners públics als nostres museus han quedat reduïdes dràsticament i continuen baixant. La col·laboració publicoprivada esdevé cada dia més necessària.
Des de la gestió i construcció d’una galeria d’art contemporani d’avui, és impossible obviar aquesta situació. És una realitat en la qual estem immersos i a la qual ens hem d’enfrontar cada dia.

Acció
La galerista proposa una acció simple, contundent i que mai no hauria pogut dur a terme si no hagués rebut aquest reconeixement i l’aportació econòmica amb la qual es dota. L’aportació econòmica l’ha fet servir en la seva totalitat per establir un diàleg obert amb dos museus del nostre país i un de l’estranger oferint-los la possibilitat d’obtenir per donació una o diverses obres d’artistes del programa de la galeria que dirigeix. ProjecteSD no ha predeterminat en cap cas ni els artistes ni les seves obres. La galeria va triar lliurement aquelles institucions que considerava que podien ser sensibles a aquesta proposta i va plantejar la possibilitat que cada institució decidís lliurement, seguint les necessitats i els criteris de les seves col·leccions, si podia ser del seu interès incorporar a les col·leccions obra o obres dels artistes del programa de ProjecteSD sense cap cost econòmic per a la institució. Es tractava d’encetar un diàleg i un procés de treball obert amb institucions d’alt nivell per construir de la manera més efectiva i significativa una col·laboració real.

Les institucions que s’han escollit per dur a terme aquesta acció han estat:
-Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia
-Museu d’Art Contemporani de Barcelona
-Museu Guggenheim de Nova York

Artistes seleccionats pels museus:
-Raimond Chaves i Gilda Mantilla pel Museu Guggenheim de Nova York
-Patricia Dauder pel Museu d’Art Contemporani de Barcelona
-Koenraad Dedobbeleer pel Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia

S’ha arribat a un acord amb cada institució implicada a fi que totes les obres donades siguin -de manera permanent, indefinida i en qualsevol de les formes en què aquesta obra es difongui o presenti (exposicions, préstecs, documents, comunicació digital, catàlegs, etc.)- acreditades com a «donació realitzada per ProjecteSD l’any 2014 gràcies a la concessió del Premi Art Mecenatge atorgat per la Fundació Art i Mecenatge».
D’aquesta manera, queda un registre permanent de l’acció promoguda per ProjecteSD amb l’ajuda de la Fundació Art i Mecenatge, amb una difusió il·limitada en el temps i en l’espai.

Dotació
Retribució dels artistes les obres dels quals hagin estat seleccionades per les institucions. La donació la fa ProjecteSD, no els artistes.
Declaració pública per donar a conèixer l’acció feta. Aquesta acció és imprescindible pel seu valor documental i per ser l’element i el suport que conté, expressa, defineix i en comunica, de manera pública, l’acció i la importància per al patrimoni cultural del nostre país.

Objectiu de l’acció
-Reaccionar a la problemàtica de la reducció en el finançament públic dels nostres museus, amb un gest contundent i generós.
-Obrir i/o enfortir els lligams entre galeria i institucions.
-Obrir i/o enfortir els diàlegs entre artista i institucions.
-Promoure el treball dels artistes de ProjecteSD.
-Enfortir el nom i prestigi de la galeria i el seu reconeixement nacional i internacional.
-Contribuir a la construcció d’un patrimoni cultural i fomentar el col·leccionisme d’art contemporani.

GALERIA D'IMATGES