Tobias Putrih
Eslovència

Obres de l’artista a la Col·lecció Obres de l’artista a la Col·lecció

  • El cinema perdut / Cinema perdut III / 2001