Jochen Lempert
Alemanya, 1958
Enrere
L’obra de Jochen Lempert (Moers, Alemanya, 1958) qüestiona la nostra percepció de l’entorn a través d’una recerca fotogràfica centrada en el món animal i natural. Un punt de vista científic derivat dels seus estudis de biologia a la Universitat de Bonn, una formació anterior a la seva incursió en les arts visuals als anys noranta però que ha esdevingut fonamental en el desenvolupament de la seva trajectòria com a artista. En aquest sentit, el seu interès per la natura es fusiona amb una altra preocupació bàsica en el seu treball: l’exploració de les propietats físiques del mitjà fotogràfic. D’aquesta manera, la representació d’allò natural i la materialitat de la imatge s’erigeixen en els dos eixos discursius de la seva manera d’entendre la fotografia. A mig camí entre la subjectivitat de la creació artística i la voluntat objectiva del documental, Lempert analitza i redefineix espècies i fenòmens naturals diversos (animals, plantes, ones del mar, insectes, núvols, volcans…), així com les simulacions divulgatives i pedagògiques pròpies de la nostra cultura (el parc zoològic, el museu d’història natural…), per escenificar i posar en crisi la necessitat interpretativa que defineix la percepció i el coneixement humà. Una voluntat de comprensió excessiva de tot allò que ens envolta, que implica una recerca constant de tots aquells senyals i símbols que ens han de permetre entendre —i, per tant, controlar i dominar— la realitat. Contrària i aliena a aquest exercici de control, l’obra de Lempert sembla seguir altres patrons de creació i lectura de l’entorn; un model més proper al propi caràcter aleatori de la natura, un model capaç d’obrir-se a altres possibilitats més intuïtives mitjançant les quals desdibuixar els límits estancs entre el fet artístic i el fet natural, entre l’artifici i el que és genuí. A part de les seves temàtiques, altres aspectes rellevants en les seves fotografies són el seu acurat procés analògic d’elaboració al laboratori i la seva particular presentació final en sala. Un tipus de treball que genera continus sistemes de classificació i ordenació de les imatges, en què l’artista pren decisions aparentment arbitràries i alliberades de justificació (dimensions de les peces, relacions entre elles, el fet de prescindir sempre de marcs, l’ús del blanc i negre) i que dóna lloc a una mena d’ecosistema autònom i singular en cadascuna de les seves exposicions. Formalitzacions expositives no convencionals, en les quals Lempert recorre a agrupacions i a jocs d’escala definits per l’arquitectura i el to de l’espai expositiu tot generant associacions immediates i correspondències sensuals entre el lloc i les obres. En definitiva, les seves fotografies suposen una anàlisi tan exhaustiva i metòdica de la naturalesa que funcionen gairebé com una aproximació abstracta i conceptual. Una imatge metareferencial que, a través de l’arbitrarietat d’allò natural, ens parla de la seva pròpia condició com a imatge. Com a complement del seu treball expositiu, la seva obra s’ha mostrat en diverses publicacions i llibres d’artista. El seu treball s’ha exposat en nombrosos museus i centres d’art internacionals, com el Museum Ludwig de Colònia, el Rochester Art Centre (Minnesota), la Hamburguer Kuntshalle o la Fondazione Giuliani de Roma. L’any 2005 va ser guardonat amb el premi Edwin Scharff. Actualment viu a Hamburg i està representat per la galeria ProjecteSD de Barcelona.

Obres de l’artista a la Col·lecció Obres de l’artista a la Col·lecció

  • Oiseaux Vögel / 1997 -

  • Aves-Ucelli / 1997 -

  • Ptaki-Birds / 1997 -