Yto Barrada
França, 1971

Obres de l’artista a la Col·lecció Obres de l’artista a la Col·lecció

  • Pupitres, granja pedagògica, Darna / 2011

  • Totxos / 2003 -