Rafael Agredano
Espanya, 1955
Enrere
Entre els diversos registres de Rafael Agredano destaca, per la seva excepcionalitat, el de l’escriptura crítica. Agredano forma part d’un col·lectiu d’artistes andalusos que va néixer com a alternativa successora a un altre col·lectiu que ja va marcar una primera contemporaneïtat sevillana, el de Francisco Molina, José Soto, Gerardo Delgado, José Ramón Sierra i Juan Suárez. Rafael Agredano, Guillermo Paneque, Curro González i el tristament desaparegut Pepe Espaliú van constituir el nucli dur de la revista Figura i del grup que va dur aquest mateix nom, el qual cercava un canvi en la plàstica andalusa cap a la postmodernitat. En l’obra d’Agredano, interessat fonamentalment per la pintura, hi ha una permanent connotació irònica pel que fa a la influència i la puresa de l’art. Les dues obres de la col·lecció pertanyen a una significativa sèrie titulada «Los símbolos vacíos», paràfrasi de les idees de la Bauhaus, que provocaven en l’artista, segons les seves pròpies paraules, «nàusees i plaer alhora».
Mariano Navarro

Obres de l’artista a la Col·lecció Obres de l’artista a la Col·lecció

  • Sense títol (Sèrie Els símbols buits) / 1987

  • Sense títol (Sèrie Els símbols buits) / 1987