Beatriz Milhazes
Brasil, 1960
Enrere
La manera de treballar d’aquesta artista arrenca amb un motiu en algun lloc del llenç, que va creixent i sobre el qual es van sobreposant altres motius, sempre diferents però igualment coloristes i senzills, a la manera d’unes cel·les que es van incorporant i ocupant de mica en mica l’espai de la pintura. Un sistema similar al del collage, format per parts que es van afegint i posteriorment es completen, com en un puzle personal i multicolor. Amb el temps, l’artista va substituint els patrons geomètrics originals per formes de tipus més orgànic, la qual cosa dóna lloc a unes teles plenes d’elements visuals de poderosa intensitat. Sota les aparents referències pop, primitives i folklòriques que observem en la seva obra, que evoquen pautes properes als elements decoratius, Milhazes situa l’origen del seu treball en uns sentiments personals com la claustrofòbia i l’ansietat, en uns pensaments laberíntics dels quals s’allibera mitjançant la pintura i que la duen a plantejar el seu treball tal com el coneixem. I sempre hi ha el color, que Milhazes defineix com el motor d’arrencada i la fi de la pintura i que, en el transcurs del seu recorregut artístic, fa servir amb cada vegada més llibertat. El seu treball, sempre delicat i alhora poderós en el resultat, està marcat per la qualitat pictòrica, el misteri i la força dels colors. Els colors, les formes i els símbols, característiques habituals de la seva pintura, estan representats amb tota la seva esplendor a O Diamante. Aquesta obra és de l’any 2002, moment emblemàtic i de canvi important per a l’artista en el qual la internacionalització del seu treball assoleix el seu màxim nivell.
Virginia Torrente

Obres de l’artista a la Col·lecció Obres de l’artista a la Col·lecció

  • El diamant / 2002