Adolf Genovart
Espanya, 1953
Enrere
Adolf Genovart (Barcelona, 1953) fou un dels protagonistes de l’eclosió de la pintura catalana durant els anys vuitanta, quan es va consolidar la democràcia i es va normalitzar el panorama artístic. En aquella conjuntura, Genovart va exposar la seva obra en galeries emblemàtiques de l’època, com la Galeria Ciento o Dau al Set. Quan va donar a conèixer el seu treball, la crítica en va destacar de manera unànime la voluntat d’originalitat en el marc de les pràctiques informalistes. El reconeixement general es va produir quan va obtenir el primer premi a la V Biennal de Barcelona. Durant una primera època –període al qual pertany Diana Doble (1986)–, la seva pintura es resol en una clau gestualista molt clara, concentrada en el color i en allò matèric i posant l’accent en les empremtes derivades d’una execució espontània. L’èmfasi en aquesta pintura energètica va fer que Genovart fos considerat un dels exponents més emblemàtics de l’anomenat salvatgisme que va desenvolupar la pintura catalana en aquell moment. El segon període –que s’obre amb treballs com Desierto Star (1987-1988)– es caracteritza per una renovada voluntat formal que instal·la la pintura de Genovart prop de la poètica de l’espacialisme, amb composicions que tendeixen a la monocromia i amb una clara vocació geomètrica emparentada amb els esquemes matemàtics. No es tracta, tanmateix, d’una pintura que abdica de les seves característiques anteriors, sinó que s’enriqueix mitjançant diferents modes de distribuir i d’acotar l’espai abans d’abordar-lo a través del gest. Potser per aquest motiu la crítica ha destacat habitualment aquesta ambivalència entre el que està calculat i allò espontani del treball de Genovart. Aquesta mena d’exercicis culminen d’alguna manera en l’última etapa del pintor, en la qual combina la seva recerca pictòrica amb les imatges digitals. Cal afegir que la investigació pictòrica de Genovart s’ha nodrit de la seva reconeguda activitat docent a la Facultat de Belles Arts de Barcelona.
Andrea Aguado Alemany

Obres de l’artista a la Col·lecció Obres de l’artista a la Col·lecció

  • Diana Doble / 1986

  • Desierto Star / 1987 -