Article

Tornar
Filantropia: una aproximació a l’art de donar

La missió principal de la Fundació Art i Mecenatge és estimular i divulgar el col·leccionisme d’art a Espanya. Els col·leccionistes d’art, a través de la seva relació i el treball amb artistes, galeristes i museus, constitueixen una peça fonamental a l’hora d’apropar la ciutadania a l’art, i d’aquesta manera contribuir a l’enriquiment del patrimoni cultural espanyol.

 

El col·leccionista d’art és en certa mesura un filantrop, ja que en el mateix exercici de col·leccionar hi ha subjacent un sentiment de contribució al bé comú. Deia Manuel Arango a la seva conferència «Compromís social i filantropia» (en castellà) que la filantropia s’entén com «un bé que passa dels que tenen als que no». En definitiva, les persones disposades a donar el seu temps, el seu talent, el seu treball i la seva creativitat per al benestar general són les que ajuden la societat a evolucionar.

 

En moltes cultures s’acostuma a relacionar la figura del filantrop amb una persona adinerada. Però no sempre és així. El filantrop, sigui empresa o persona física, és la persona que dóna.

 

En paraules de John Steinbeck, que ha rebut el Premi Nobel de Literatura, la filantropia no requereix estudi, ni títol, ni carnet o permís: qualsevol la pot practicar. La cultura de participació, però, està poc arrelada a la societat espanyola.

 

Als Estats Units, el 75 % del total d’aportacions rebudes anualment per tots els sectors procedeix de persones físiques, a Espanya, només el 25 %. No sols es tracta d’una qüestió cultural; el marc legal per a les donacions als Estats Units està molt més establert que al nostre país. És evident que el qui vol donar, dóna, al marge dels beneficis fiscals que pugui rebre en compensació a l’acte. La realitat d’Espanya, per exemple, és que la gent del carrer és molt més generosa que la que té diners. No obstant això, si el Govern espanyol aprovés un marc legal que establís desgravacions fiscals lligades a les donacions, el panorama actual milloraria substancialment.

Les persones disposades a donar el seu temps, el seu talent, el seu treball i la seva creativitat per al benestar general són les que ajuden la societat a evolucionar.

Quan a França va canviar la llei de Mecenatge , el Govern no sols va aplicar quotes de desgravació molt més altes, sinó que a més va establir una política d’educació que donava suport a la mesura. L’objectiu: fomentar la filantropia i el Mecenatge com a pràctica habitual, tant per part d’empreses i fundacions com per part de la societat civil. Espanya encara és lluny d’arribar a aquestes mesures.

 

Una de les línies d’actuació de la Fundació Art i Mecenatge és promoure canvis estructurals —legals, fiscals i de percepció de l’activitat— que millorin i facilitin l’activitat dels agents que participen en la conservació de patrimoni i la creació artística, com ara col·leccionistes i mecenes. Per això, el 2014 va presentar un  Esborrany de Projecte de llei de mesures de foment, impuls i desenvolupament de l’art i el Mecenatge a Espanya, que proposava mesures per eliminar barreres, atraure i rendibilitzar el talent i, en definitiva, aconseguir la participació de la societat civil en el finançament de la cultura. L’octubre del 2014, però, el Govern, que anteriorment s’havia compromès a reformar la Llei de Mecenatge , va deixar passar l’oportunitat de fer-ho, i es va limitar a reformular certs incentius fiscals. Tot i així, hem de continuar treballant per instaurar a Espanya una cultura de Mecenatge.

 

Una altra de les necessitats per estimular la pràctica de la filantropia, el col·leccionisme i el Mecenatge a Espanya passa per dotar les organitzacions de més transparència i credibilitat. Les persones volen controlar què es farà amb els seus diners. Així mateix, un altre dels puntals per crear al nostre país una cultura de participació és l’educació, especialment en edats primerenques. Si Espanya és capaç de despertar en infants i joves la capacitat de donar, el canvi cultural s’anirà produint en futures generacions.

 

Donar temps, donar diners, donar talent, donar creativitat. En definitiva, filantropia és posar al servei del benestar de la societat part dels recursos de cadascú per canviar les coses per a bé.

 

 

 

Continguts relacionats:

 

«Compromís social i filantropia» - Manuel Arango (PDF en castellà)

 

Esborrany de Projecte de llei de mesures de foment, impuls i desenvolupament de l’art i el Mecenatge a Espanya (PDF)